Dedykowany System CRM, ERP - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Projekt z roku 2005

Program służy do zarządzania i organizacji przepływu dokumentów w firmie. Zakres jego możliwości zaczyna się od obsługi Klienta i jego zamówienia, skończywszy na zautomatyzowanym przpeływie informacji po produkcji i obsługi magazynów. Przy pomocy programu zbędne staje się prowadzenie dokumentacji w formie papierowej, zastępując ją w pełni elektroniczną. Powoduje to, że zarówno Zarządzający firmą jak i pracownicy mają dostęp do potrzebnych im informacji za pomocą komputera. Oprogramowanie to pozwala sporządzać wszelkiego rodzaju raporty, co umożliwia monitorowanie zarówno czasowe jak i długoterminowe możliwości wykonawczych firmy i podejmować odpowiednie kroki, w celu usprawnienia mechanizmów działania przedsiębiorstwa. Powoduje to maksymalizację zysków, minimalizację strat i sprawnego zarządzania zarówno działalnością firmy jak i jej pracownikami.

Oprogramowanie ZarządzająceOprogramowanie ZarządzająceOprogramowanie ZarządzająceOprogramowanie ZarządzająceOprogramowanie Zarządzające

Powyżej zamieściłem tylko kilka zdjęć, ponieważ oprogramowanie to jest bardzo rozbudowane.

 
 
© 2010